Občianske združenie

SRDCE PRE TEBA

    

           
 
                    Naše združenie je svojprávnou organizáciou, v zastúpení predsedu Občianskeho združenia Jozefom Demeterom. Úmyslom združenia je zaoberať sa pomocou sociálne slabším ľuďom /na okraji spoločnosti/   
 
Denný program združenia: Modlitba členov združenia.  Ambulantná starostlivosť  /základná hygiena, práce týkajúce sa ošatenia, 2 krát v týždni teplá strava+desiatove balíčky, komunikácia s ľuďmi bez prístrešia, ergoterapia - rôzne ručné práce, oddych pri knihe/
Ak nám chcete pomôcť akýmkoľvek spôsobom, budeme veľmi radi, pretože už názov združenia hovorí o Láske a milosrdenstve. K životu potrebujeme jeden druhého. Ďakujeme!
 
 
 
Predseda: Jozef Demeter                                           mobil:  +421948101164         E-mail:       999jarabek1@azet.sk
                                                                                                      
Podpredseda a ekonóm: Pavol Štefanička:                mobil:   +421914162493
Kontrolór Občianskeho združenia: Jaroslav Bosáčik  mobil:   +421911770279
 
IČO:               45791686
DIČ:                2120167379

Č.Ú:               SK17 1100 0000 0029 4504 9208 

https://srdce-pre-teba.webnode.sk                                                                                                                S úctou ostáva Jozef Demeter
 
 
 

Predvianočná návšteva OZ Srdce pre Teba v zariadení OZ Gomart

Bratislava Lamač.

 
                          Dňa 14.12.2016 naše Združenie navštívilo obyvateľov bratislavského  zariadenia Gomart, kde sú ubytovaní seniori a ľudia bez prístrešia. Cieľom návštevy bolo stretnúť sa s obyvateľmi zariadenia, porozprávať sa, zároveň ich na duši povzbudiť a posilniť aj účasťou na sv. spovedi a sv. omši. Na záver návštevy nám pracovníci zariadenia pripravili milé pohostenie.
                           Naše združenie poskytlo zariadeniu trvanlivé potraviny zo zbierok ľudí dobrej vôle. 
                           Za OZ chcem poďakovať všetkým ľuďom prispením do potravinovej  zbierky a zároveň popriať darcom, aj celému spoločenstvu Gomart ničím nerušené, milostiplné Vianočné sviatky, bohatého JEŽIŠKA, najmä v Láske a šťastný Nový rok 2017.
Fotografie a krátke videá z návštevy sú  umiestnené vo fotogalérii.
 
                           S úctou a  srdečným pozdravom ostáva predseda  Jozef Demeter spolu s členmi OZ Srdce pre Teba!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podávanie kapustnice v nocľahárni v Pezinku na Bratislavskej ulici.

 

Dňa 22.12. 2016 sme navštívili nocľaháreň v Pezinku s teplou kapustnicou. V nocľahárni prespávajú ľudia opustení bez  rodín a strechy nad hlavou. 

                          Úmyslom návštevy bolo spríjemniť týmto ľuďom predvianočné dni a dať im na vedomie, že sa na nich myslí, že nie sú vo svojich životných osudoch sami. Boli sme veľmi prekvapení  ústretovým privítaním ubytovaných obyvateľov, ktorým naša kapustnica veľmi chutila. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Obyvatelia boli otvorení voči nám.

Rozlúčili sme sa vzájomným prianím požehnaných, pokojných Vianočných sviatkov.

 Fotografie a video nájdete opäť vo fotogalérii.

 

                         S úctou a pozdravom ostáva predseda Jozef Demeter s členmi OZ Srdce pre Teba!

 

 

 

 

Krížová cesta.

 
Požehnaný pôstny čas Vám prajeme!
 
Pôstne obdobie je nám darom k zamysleniu sa vo svojich vnútrach, k stíšeniu, ale hlavne ponoreniu sa do modlitby. A preto sme členovia nášho OZ prešli zahĺbení do modlitby, mysliac cestou na PÁNOVE utrpenie, ktoré z Lásky k nám vytrpel a tým nám ukázal cestu, ako aj my máme jeden na druhého myslieť. Krížovú cestu sme obetovali teda za všetkých trpiacich, núdznych a vôbec za všetkých ľudí, veď PÁN prišiel zachrániť všetkých.
 
So srdečným pozdravom a prianim pokoja a dobra Vás pozdravujú členovia OZ Srdce Pre Teba!  +!
 
 
 

Zápis z tretej chôdze členov združenia

 
1. Privítanie členov príhovorom predsedu Jozefom  Demeterom
2. Rokovanie o zmenách plánu na rok 2018
3. Príprava na predvianočnú návštevu v nocľahárni v PK /kapustnica/
4. Diskusia o registrácii k uchádzaniu sa o 2% od roku 2018
5. Oboznámenie členov o stave na účte združenia
6. Diskusia o príprave posedenia členov pri Vianočnej kapustnici
7. Poďakovanie členom za účasť a spoluprácu v roku 2017.
 
 

 

Predvianočná kapustnica v nocľahárni v Pezinku.

 
Dňa 25.12.2017 sme opäť po roku navštívili zariadenie nocľahárne v Pezinku na Bratislavskej ulici. 
                                                   Stretli sme sa s bratmi a sestrami, ktorí naďalej nocujú v tomto zariadení. Žiaľ niektorí nás už opustli ako nám porozprávali "domáci". A spoznali sme aj nových bratov a sestry, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na ulici.  Pozdieľali s nami svoje bôle na srdci, čo je dobré, pretože už tým, že má komu človek vyliať svoje srdce, uľaví sa na duši. Snažili sme sa ich povzbudiť. Napríklad aj našimi pádmi a že problémami sa život nekončí, ale vždy je s BOŽOU pomocou riešenie. Priznáme sa, že sa nám ťažko odchádza odtiaľ, preto myslíme na týchto zranených bratov a sestry v modlitbách...............................  tu je najlepší LEKÁR sám BOH.
                                                   S prianim požehnaných Vianoc sme sa spoločne rozlúčili.
Fotografie Vám ponúkame vo fotogalérii.